Dạy học trực tuyến để ứng phó với dịch COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hơn 500  học sinh và 38 nhà giáo trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, chưa thể tiếp tục theo phương thức dạy học trực tiếp. Chuyển sang dạy học trực tuyến là lựa chọn thích ứng phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Dạy học trực tuyến có nhiều ưu điểm nhưng cũng đặt ra không ít thách thức mà ngành Giáo dục và Đào tạo đã và đang nỗ lực khắc phục, vượt qua.

Dù là trên địa bàn vùng sâu vùng xa, cuộc sống nhân dân còn không ít khó khăn, nhất là trong việc đầu tư thiết bị cho con em tham gia học. Và hệ thống mạng viễn thông còn nhiều hạn chế. Nhưng với sự chỉ đạo chặc chẽ của Ban giáo hiệu, Sự đồng lòng và nhiệt tình của đội ngũ thầy cô giáo nhà trường. Bước đầu đơn vị đã thực hiện dạy học trực tuyến đạt nhiều kết quả khá thành công.

Tô Hùng