Hội thi “Vở sạch – chữ đẹp” năm học 2019– 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-PGDĐT của phòng Giáo dục và đào tạo Vĩnh Thuận về việc tổ chức phong trào Vở sạch – Chữ đẹp cấp tiểu học, năm học 2019-2020.

Ngày 26/10/2019 trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 đã tổ chức cho hơn 100 học sinh từ khối 1 đến khối 5 tham gia hội thi “Vở sạch – Chữ đẹp” cấp trường, năm học 2019-2020. Để chọn ra những học sinh có thành tích tốt nhất tham gia hội thi cấp huyện trong thời gian tới.

Thông qua hội thi nhằm:

Giúp học sinh tiểu học trau dồi kĩ năng viết đúng mẫu chữ và năng lực sử dụng tiếng Việt để làm bài văn ở những lớp cuối cấp tiểu học. Tiếp tục củng cố, phát triển kĩ năng từ viết đúng mẫu chữ, sang viết nhanh, viết đẹp góp phần giáo dục học sinh tính thẩm mĩ, tính cẩn thận, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực sư phạm của giáo viên trong việc giảng dạy, rèn luyện chữ viết cho học sinh. Thông qua việc học sinh duy trì thói quen rèn luyện chữ viết, nền nếp giữ gìn sách vở, sử dụng tiếng Việt đánh giá được công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên.

Huy động sự quan tâm của cha mẹ học sinh và cộng đồng với việc Luyện nét chữ – Rèn nết người cho học sinh; góp phần giáo dục thái độ quý trọng, giữ gìn vẻ đẹp về tiếng nói và chữ viết của dân tộc Việt Nam.

.TH.