Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, Năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thuận, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngày 14/10/2021, Trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Hồng Trinh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Hội nghị cán bộ, viên chức trường Tiểu học Vĩnh Bình bắc 1 là hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021-2022; thông qua hội nghị phát động trong Cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Trương Hồng Trinh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

Đồng thời hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Cũng trong hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2020-2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 – 2022. Hội nghị đã kiện toàn được Ban thanh tra nhân dân. Ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí:

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 – 2022 của trường tiểu học Vĩnh Bình bắc 1 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.

T-H