Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 “

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Kế hoạch 62a/PGD&ĐT, ngày 20/9/2019 của Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Vĩnh Thuận.

Phòng Giáo dục và Đào tạo – Hội Khuyến học huyện – Phòng Văn hóa thông tin thống nhất chọn trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 để tổ chức khai mạc tuần lễ theo quy mô cấp huyện vào ngày 30/9/2019. Với chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Từ đó nhằm:Nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ. Quyết tâm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời.

 

Đ/c Tô Văn Hùng- Hiệu trưởng nhà trường triển khai Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Ông Nguyễn Thượng Ngươn (PCT Hội khuyến học huyện Vĩnh Thuận), phát biểu hưởng ứng Tuần lễ

Giáo viên và học sinh nhà trường phát biểu, hứa hẹn.

Thay mặt học sinh tặng sách củ cho thư viện nhà trường để trao tặng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn TH